Niečo málo o nás

Sme neštátne zdravotnícke zariadenie, ktorého prioritou je detský vek od 0 do 19 rokov. Taktiež poskytujeme zdravotnícke služby pre dorast do 26 rokov. Starostlivosť o Vaše deti poskytuje profesionálny tím lekárov a samozrejme skúsených detských sestier. Sledujte naše stránky v sekcii aktuálne, kde nájdete prípadné zmeny ordinačných hodín, či čas, kedy sme na školení, dovolenke alebo niekto z nás ochorel a teda nepracujeme v štandardnom režime.

Odber Krvi Ambulancia Meda Dva

Pracovisko je akreditované rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR ako Školiace zariadenie  pre postgraduálne vzdelávanie lekárov v odbore pediatria.

MUDr. Peter Košík Ambulancia Meda Dva

Odborným garantom starostlivosti je detský lekár z dlhodobou erudíciou v starostlivosti o detského pacienta  MUDr. Peter Košík.

Odber Krvi Ambulancia Meda Dva

Pracovisko je akreditované rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR ako Školiace zariadenie  pre postgraduálne vzdelávanie lekárov v odbore pediatria.

Odborným garantom starostlivosti je detský lekár s dlhodobou erudíciou v starostlivosti o detského pacienta  MUDr. Peter Košík.

MUDr. Peter Košík Ambulancia Meda Dva